Disclaimer

Deze tekst is van toepassing op de pagina’s van Marco's Kunst en Kleur (hierna aangeduid als KunstenKleur.nl). Door de website te bezoeken stemt u in met de disclaimer.

Wij hebben deze website met grote zorg opgesteld. Toch aanvaardt KunstenKleur.nl geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en aangepast. KunstenKleur.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.